banner-intro Đăng ký
Bạn đã tham gia chương trình Designer cuả Soloyo. Đăng nhập ngay để bắt đầu thiết kế
Cách kiếm tiền cùng Soloyo
Bạn sẽ là người thiết kế các hình ảnh cho ốp lưng điện thoại.
Soloyo sẽ thực hiện bán, in ấn và vận chuyển.
Hình thức rút tiền
Khi tài khoản của bạn có số dư lớn hơn 50000 vnd, bạn có quyền yêu cầu Soloyo thanh toán.
Sau khi nhận được yêu cầu, Soloyo sẽ thực hiện chuyển khoản cho bạn qua internet banking.
Mỗi giao dịch Soloyo sẽ gửi bạn hoá đơn và forward email của ngân hàng tới email của bạn.

Các hình thức bán mẫu thiết kế

Bán trực tiếp mẫu cho Soloyo:
Đối với hình thức này bạn sẽ gửi demo (mockup) và giá bán đến email nhat.thtb@gmail.com. Nếu Soloyo đồng ý với giá bán của bạn, bạn sẽ gửi hình ảnh để in ấn tới Soloyo. Sau đó, Soloyo sẽ chuyển tiền cho bạn.
Bán theo đơn hàng:
Với hình thức này, bạn sẽ thiết kế mẫu ốp lưng và tải lên hệ thống của Soloyo. Mỗi đơn hàng cho mẫu thiết kế này, bạn sẽ kiếm được 30000 vnd. Sau khi thu tiền từ khách hàng, Soloyo sẽ cộng 30000 vnd vào tài khoản của bạn.

Bạn sẽ cần thiết kế hai loại hình ảnh

Ảnh demo (mockup):
Hình ảnh này sẽ được sử dụng để hiện thị trên website cho người dùng xem. Kích thước cho ảnh này là 500 x 500 pixel.
Ảnh in ấn:
Hình ảnh này sẽ được dùng bởi máy in để in lên các phôi ốp lưng. Sau khi đăng ký tài khoản các bạn sẽ được lấy các kích thước cho từng loại điện thoại. Yêu cầu cho hình ảnh này là :sử dụng hệ màu CMYK, định dạng file là Photoshop pdf, solution: 300 dpi, nên sử dụng các hình ảnh vector để bản in được đẹp nhất.

Làm thế nào để biết tôi đã bán được bao nhiêu đơn?

Sau khi đăng ký và được phê duyệt bởi Admin, Soloyo cung cấp cho bạn tính năng để tải một thiết kế mới lên. Tại đây bạn cũng có thể quản lý các thiết kế mà mình đã tải lên: xem trạng thái của các mẫu thiết kế, xem số lượng đơn hàng đã bán được cho mỗi thiết kế...

Làm thế nào để thực hiện rút tiền?

Sau khi đăng ký thành công Soloyo cung cấp cho Designer tính năng để xem số tiền mình đã kiếm được và yêu cầu rút tiền để chuyển vào tài khoản của mình. Đồng thời Designer cũng có thể xem được lịch sử các lần đã yêu cầu rút tiền của mình.